Personlig opbevaring, personaleskabe og profit

Personlig opbevaring, skrivetavler, lydabsorbenter og meget andet hos Struktuhr.

Kan et personaleskab have indvirkning på dit firmas profit?

Spørgsmålet kan virke banalt, men svaret er yderst spændende.

I Danmark er det lovpligtigt, at hver medarbejder skal have sit eget rum til personlig opbevaring – eksempelvis i et personaleskab. Denne undersøgelse giver et indblik i de psykologiske mekanismer, og hvorfor medarbejderen bliver mere produktiv af at have sit eget lille opbevaringsrum.

Bisley har sammen med 6 andre firmaer lavet en undersøgelse, som har taget udgangspunkt i 1000 fuldtid- og deltidsansatte. Undersøgelsen hedder Wellness Together, og går i dybden med hvordan et sundt, kreativt og produktivt arbejdsmiljø kan skabe profit for et firma.

Der er som sådan ikke noget nyt i, at glade medarbejdere er mere produktive, men det, der er anderledes ved denne undersøgelse, er, at svarene er fra medarbejderens perspektiv.

Undersøgelsen afslører således, hvad medarbejderen mener er vigtigt for sin egen produktivitet og velvære.

Det fysiske miljø medarbejderen befinder sig i er mere vigtigt end ellers antaget. Sådan noget som lysniveau, temperatur, personligt rum, faciliteter og opbevaring er vigtigt for velvære og kreativitet.

Men noget af det mest interessante ved undersøgelsen er, at der blev fundet en stærk sammenhæng mellem mulighed for personlig opbevaring og profit.

Personlig opbevaring til dine medarbejdere giver 13 % øget profit

Undersøgelsen viser at arbejdspladser, der forsyner deres medarbejdere med eget personlige opbevaringsrum, ser en signifikant stigning i profitten på 13%. Dette kan man undre sig over grunden til. Bisleys undersøgelse giver svaret, og refererer til Maslows behovspyramide.

Ser man på hierarkiet i behovspyramiden er ”tilhørsforhold” og ”sikkerhed” vigtige behov for mennesket. Disse kan gå hen og blive overset på arbejdspladser – især i virksomheder, hvor medarbejderens arbejdsstationer og lokationer kan være mange. Eller hvor man deler arbejdsplads med en eller flere andre personer.

Personlige opbevaringsrum kan gøre noget ved dette tilhørsforhold, fordi man får en permanent plads og et sted, man kan kalde sit eget. Dette fører til en følelse af at høre til. Med et personaleskab kan medarbejderen også låse af for sine personlige genstande, hvilket betyder, at følelsen af sikkerhed øges.

I arbejdsmiljøer, hvor man deler skrivebord, eller har fleksible arbejdspladser, og man på samme tid ikke har et personligt rum til sine gendele, kan frustrationerne let begynde at blive opbygget. Det er her, at medarbejderen bliver distraheret fra sit egentlige arbejde.

Med personlig opbevaringsplads som værende nævnt ved 2 ud af de 5 vigtigste punkter, medarbejdere dømmer som vigtige faciliteter på en arbejdsplads, kan firmaer, der vælger ikke at tilbyde plads til personlig og sikker opbevaring for sine ansatte, risikere ikke blot at miste profit men også risikere at miste sine medarbejdere.

Medarbejdere, som kan påvirke deres arbejdsforhold, arbejder for mere rentable virksomheder

Et andet tankevækkende resultat fra Bisleys undersøgelse viser, at medarbejdere, der føler, de kan have indflydelse på deres forhold, hvad angår blandt andet komfort, arbejder for mere rentable virksomheder.

Spørgsmålet i starten af dette blogindlæg lød: Kan et personaleskab have indvirkning på dit firmas profit? Svaret er: Ja.

Se vores modeller her: Personaleskabe

Related Posts