Sådan øger du produktiviteten på kontoret med 67%

Sådan øger du produktiviteten på kontoret

Mobilitet i indretningen og produktiviteten på kontoret hænger sammen

Det er udbredt viden, at medarbejderens produktivitet, og hvor godt medarbejderen har det, hænger sammen.

Og fordi produktivitet bliver ved med at være et vigtigt emne, bliver der både lavet undersøgelser om emnet, og der bliver udviklet på metoder, så vi kan blive mere effektive.

Bisley har foretaget undersøgelser i denne sammenhæng. Undersøgelserne tager ikke udgangspunkt i produktivitet for produktivitetens skyld, men tager derimod udgangspunkt i medarbejderen og medarbejderens ønsker til en bedre – og dermed mere produktiv – hverdag på kontoret.

Dette indlæg referer til undersøgelsen, der hedder Wellness Together, og den har, sammen med en Leeseman undersøgelse, kortlagt, hvordan det fysiske arbejdsmiljø har større betydning for medarbejderens velbefindende, end man troede.

Mere bestemt viser undersøgelsen at det fysiske arbejdsmiljø i den grad påvirker, hvordan medarbejderen føler sig udstyret til at klare sit arbejde bedst muligt.

I den forbindelse fremlægges det, at 38 % beskriver, at fleksibilitet på arbejdspladsen er vigtig. Ligeledes fremføres det, at 37 % føler, at det vil hjælpe, hvis der er flere steder tilgængelige for opgaver af forskellig karakter.

 

Mobilitet på kontoret øger produktiviteten med 67% procent

Tallene understreger, at det er de medarbejdere, der er mest mobile, og altså ikke bundet til at arbejde fra ét sted på kontoret, der er de mest produktive (67%).

Det er dog ikke kun fleksibilitet og mobilitet, der er en vigtig spiller.

Det er også vigtigt at have sit eget personlige opbevaringsrum, til sine egne genstande. I Danmark er det et lovkrav, at en medarbejder skal have sit eget rum til sine personlige ejendele, men det er der også god grund til.

”Personlig opbevaringsplads inden for rækkevidde” og ”mobil opbevaring” blev henholdsvis nr. 2 og nr. 3 tilføjelser eller forandringer, der var højest ønsket til arbejdspladsen – ønsket af medarbejderne selv.

Et personligt skrivebord er mindre vigtigt end tidligere, mens fleksibilitet og muligheden for at være mobil bliver mere vigtig – og det er især her, at arkiverings- og opbevaringsmøbler på hjul bliver mere og mere betydningsfulde i det moderne arbejdsmiljø.

Det er derfor tydeligt, at mobil opbevaringsplads på dit kontor kan hjælpe dine medarbejdere til et bedre arbejdsmiljø og dermed hjælpe dem til at blive mere produktive.

Der er således en klar sammenhæng mellem produktivitet og i hvor høj grad, medarbejderen føler sig taget hånd om. Det handler om, hvor godt medarbejderen føler sig rustet og klædt på til at kunne udføre sit arbejde, når det kommer til fysiske genstande i arbejdsmiljøet.

Og det handler især om at tilbyde muligheden for at medarbejderen kan tilpasse sig og være mobil.

 

Flere af vores møbler fra Bisley kommer med muligheden for at tilføje hjul.

Skal vi hjælpe dig med at finde frem til den indretning, der giver øget produktivitet, så kontakt os her.

Related Posts